นำผลการวิจัยบทเรียนบนเครื่อข่ายที่สร้างขี้น  http://kruwoot.khukhan.ac.th 

 
     เผยแพร่ระดับจังหวัด  
 

      เผยแพร่ในกลุ่มโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  และโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา เป็นต้น

 
     เผยแพร่ในระดับประเทศ  
     เว็บไซต์โรงเรียนขุขันธ์ 
     
http://202.143.138.101/kks/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=27:-5-2554&Itemid=83&start=20
 
     เว็บไซต์ครูบ้านนอก 
 
   
http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=85033&bcat_id=16
 
     เว็บไซต์ครูไทย
     
http://webboard.kruthai.info/index.php/topic,4787.0.html