เตรียมพร้อมการเปิดประตูสู่อาเซียน  กับวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน 4 ภาษา และ การอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                          แนะแนวโรงเรียนขุขันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต  "เลือกอย่างไร  ที่ใช่เรา" วันที่ 1 สิงหาคม 2555  ที่ผ่านมา มีนักศึกษา ดารารุ่นพี่มาร่วมให้การแนะแนวมากมาย อาทิ  ณเดชน์ , แจ็ค แฟนฉัน , ธาราเขต , เซน เดอะสตาร์ , หมู จากละครเรื่องปิ่นอนงค์                          กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนขุขันธ์ร่วมกับชุมชนอำเภอขุขันธ์ จัดกิจกรรมในวันที่ 1  สิงหาคม  2555  ที่ผ่านมา                       ประเพณีเซนโฎนตา  ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์  โปรดติดตามชม