วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน  ภาษา   เลือกฟังเสียงคำบรรยาย
  Select Language =>    Thai        English       Chinese      Japanese
   
 
ประวัติสถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์

           สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์  มีประวัติความเป็นมาคือ  เดิมเกิดจากการนำเครื่องเล่น VCD มาเชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณ AV เป็น RF ผสมกับสัญญาณ RF อื่น ๆ เช่นสัญญาณไกลกังวล  ถ่ายทอดออกทางโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีภายในโรงเรียน  โดยนายเฉลิมวุฒิ หอมจิต เมื่อ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548  
            
ต่อมาได้บรรจุในพรรณนางานของโรงเรียน ในคำสั่งโรงเรียนขุขันธ์ที่ 4/2550 โดยผู้อำนวยการอรพิน  จูมสีมา  คืองานโทรทัศน์โรงเรียน  สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป
             ในปี 2554  ผู้อำนวยการวรรณกิจ อินทรประพงศ์  ได้แบ่งงานบริหารออกเป็น 6 กลุ่มบริหาร งานโทรทัศน์โรงเรียน  ได้เปลี่ยนมาสังกัดกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์  และ ได้อนุมัติซื้อกล้องนักข่าวสัมภาษณ์ที่ทันสมัย ทำให้การสัมภาษณ์ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  อนุมัติติดตั้ง  โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง และวิทยุสื่อสารจำนวน 4 เครื่องเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสด เพื่อให้นักเรียนได้รับชมทั่วทั้งภายในโรงเรียน  ทำให้งานโทรทัศน์โรงเรียน (KKTV) สามารถถ่ายทอดสดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรก   ในงานและกิจกรรมสำคัญๆ ของโรงเรียน   แต่ยังมีขีดจำกัดเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทอดอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ใช้    อุปกรณ์ถ่ายทอดจริง  เป็นอุปกรณ์ราคาถูกที่ได้นำมาดัดแปลงเอง  จึงมีขีดจำกัดในเรื่องคุณภาพสัญญาณและความยุ่งยากในการเชื่อมต่อ 
              ในปี 2555 ผู้อำนวยการวรรณกิจ  อินทรประพงศ์ได้เจรจาขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนคุณศรีวรรณ   เกียรติสุรนนท์  บริจาคเงิน พัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ  หนึ่งในการบริจาค  คือ บริจาคสร้างอาคาร KKTV  จำนวนเงินมากกว่า  1 ล้านบาท  ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ ณ ปัจจุบัน
 

 

  แนะนำเปิดชมทีละเรื่อง เพราะใช้สคริปวีดีโอจากยูทูบ (ไม่ได้สำรองไฟล์ไว้ในเว็บ server)  ถ้าคอมพิวเตอร์ความเร็วไม่สูงจะคำนวณไม่ทัน เครื่องอาจแฮงค์ได้ครับ

   KKTV สัมภาษณ์ ดาราและม.รังสิต มาแนะแนว  1 สิงหาคม  2555
 

   แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555
 
 

   บรรยากาศที่ซุ้ม KKTV
 

   โฆษณา  แนะแนว ม.รังสิต  "เลือกอย่างไร ที่ใช่เรา"
 
 

  ผลงานหนึ่งในกลุ่มเข้าค่ายตัดต่อภาพยนต์ ม.รังสิตร่วมกับแนะแนว ร.ร.ขุขันธ์
       และงานโทรทัศน์โรงเรียน
KKTV  เมื่อปี 2550

 

   นางสาวพิมพ์ชนก ทุนนาน (ดิว) ชั้น ม.5 ร.ร.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ บรรยากาศ
     
  ก่อนการประกวดรอบสุดท้าย (1ใน 6 ของ ToBeNumberOne Idol 2012)
 
 

  Tomato นักเรียน ร.ร.ขุขันธ์ เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย Hot Music Awards
      ครั้งที่16 ซึ่งเป็นเวทีเดียวกันกับศิลปินหลาย ๆ คน เช่น กะลา พาราดอกซ์ ฯลฯ

 

  บรรยากาศวง ละออน  เข้าประกวด Hot Music Awards ครั้งที่ 1 
     
Bodyslam

 
 

  บรรยากาศวง ลาบานูน เข้าประกวด Hot Music Awards ครั้งที่ 2
 

  ข้าประกวด Hot Music Awards ครั้งที่ 3 วง Lucifer-อย่าทำอย่างนั้น (Clash)
 
 

  พญานาค  เมืองขุขันธ์ ตอนที่ 1
 

  พญานาค  เมืองขุขันธ์  ตอนที่ 2
 

เมื่อเย็นวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ สวนพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนหรือ ตากะจะ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่าขุขันธ์ เดิมเป็นที่ตั้งของ จ.ศรีสะเกษ ข้าง ๆ ตากะจะ ได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์โดยมีต้นปาล์มที่ยอดกลายเป็นเศียรพญานาค 9 เศียร และกิ่งใบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เศียรพญานาคได้ทิ้งกิ่งลงมา การเกิดปรากฎการณ์นี้ได้สร้างความสนใจแก่ประชาชนชาว อ.ขุขันธ์ที่ได้พบเห็น เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะ สอดคล้องกันถึง 3 เหตุการณ์
1. อ.ขุขันธ์ได้จัดประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ (เพราะมีแค่ขุขันธ์และสุรินทร์ที่จัดใหญ่)
2. อยู่ในช่วงก่อสร้างศาลหลักเมือง อ.ขุขันธ์ ใหม่ซึ่งย้ายมาจากที่เดิม
3. ใกล้ถึึงเทศกาลวันออกพรรษา

  พญานาค  เมืองขุขันธ์ ตอนที่ 3
      ตอนรับ
ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร

 

  คืนสู่เหย้า ชาวขาวแดง ปี 2554 (12 เมษายน)  บรรยากาศงานเลี้ยงตอนภาค
       กลางคืน  ร.ร.ขุขันธ์ ครบรอบ 55 ปี (ขออภัยไม่ได้เซ็นเซอร์ ภาพเครื่องดื่ม) 

 

  ประวัติเมืองขุขันธ์โดยสังเขป
 

  พิมพ์ชนก ทุนนาน (ดิว TI18) นักเรียน ร.ร.ขุขันธ์ ภาพในรอบ ชิงชนะเลิศ
 

 

อื่น ๆ  โปรดติดตาม